Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu kolbe.org.pl

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych oraz w trosce o użytkowników serwisu kolbe.org.pl opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

Przygotowaliśmy dokument opisujący, jakie dane dotyczące użytkowników serwisu gromadzimy i w jaki sposób je przetwarzamy. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zapisami.
Administratorem gromadzonych danych jest Fundacja Filmowa im. Św. Maksymiliana Kolbe z siedzibą w Warszawie (01-540), ul. Forteczna 9/4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem KRS 0000527933 NIP 5252612515, REGON 360262043, fundusz założycielski fundatorów wynosi 2500 PLN, dalej na potrzeby niniejszej polityki prywatności zwany Administratorem Danych.

Polityka prywatności została przyjęta przez Administratora Danych w trosce o bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników serwisu kolbe.org.pl, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu do nich osobom nieupoważnionym. Administrator Danych zapewnia, że zasady przyjęte w niniejszej polityce prywatności zapewniają wszystkim użytkownikom serwisu kolbe.org.pl realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w tej ustawie. Realizacja powyższych uprawnień następuje poprzez wysłanie emaila do Administratora Danych ze stosownym żądaniem na adres email: fundacja@kolbe.org.pl. z adresu email podanego podczas rejestracji w serwisie kolbe.org.pl.

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Do danych zgromadzonych przez serwis przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
W związku z korzystaniem z serwisu kolbe.og.pl Administrator Danych gromadzi następujące dane o użytkownikach – adres email – które użytkownik podaje podczas dokonywania wpłaty w serwisie. Podanie ww. danych jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług w ramach serwisu kolbe.org.pl.

Wszystkie dane przetwarzane przez Administratora Danych zabezpieczone są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dane użytkowników nie są wykorzystywane przez Administratora Danych w innym celu niż umożliwienie użytkownikowi prawidłowego dostępu do usług oferowanych przez serwis kolbe.org.pl.

Ponadto gromadzone są również informacje o numerach IP urządzeń, które łączą się z witryną znajdującą się pod adresem http://www.kolbe.org.pl/ Zebrane w ten sposób dane służą analizie i weryfikacji działania naszej witryny. Dzięki nim budowane są np. statystyki odwiedzin pozwalające na rzetelne oszacowanie poziomu zainteresowania serwisem. Informacje o numerach IP wykorzystujemy również w celach technicznych – wszystko po to, by dostarczać użytkownikom usługi wysokiej jakości. W żadnym wypadku dane osobowe użytkowników nie są scalane z numerami IP urządzeń łączących się z witryną. Niektóre obszary serwisu mogą wykorzystywać pliki cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych funkcji serwisu. Powyższe dotyczy również użytkowników niezarejestrowanych w serwisie.

Zebranych danych nie udostępniamy na zewnątrz w formie, która pozwalałaby na jakąkolwiek identyfikację użytkowników witryny. Robimy to jedynie w celach informacyjnych, głównie przez wzgląd na naszych partnerów i oferentów. Jedyną sytuacją, w której możemy udostępnić zebrane informacje w sposób niezależny od nas, jest wyraźny nakaz wynikający z obowiązujących przepisów prawa bądź nakaz właściwych organów państwa. Dane osobowe użytkownika nie będą również widoczne dla innych użytkowników serwisu, poza tymi danymi, jakie użytkownik dobrowolnie umieścił w serwisie.

Fundacja Filmowa im. Św. Maksymiliana Kolbe z siedzibą w Warszawie nie jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych gromadzonych przez poszczególnych użytkowników serwisu poprzez umieszczenie ich w profilach użytkowników w ramach serwisu lub w inny sposób w serwisie, bowiem nie decyduje o celach i środkach przetwarzania tych danych osobowych. Nie mniej jednak, Fundacja Filmowa im. Św. Maksymiliana Kolbe zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie powierzonych danych osobowych jak i danych, których jest administratorem, odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo danych osobowych, a w szczególności zapewnia, iż podjęła wszelkie przewidziane ww. ustawą środki zmierzające do zabezpieczenia zbiorów danych powierzonych jej do przetwarzania, w tym w szczególności:
1. stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
2. prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz środki, o których mowa powyżej;
3. do przetwarzania danych dopuszcza wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Fundację Filmową im. Św. Maksymiliana Kolbe;
4. zapewnia kontrolę nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane;
5. prowadzi ewidencję osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych.

Administrator Danych zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez publikację nowej wersji na stronie kolbe.org.pl. Mamy nadzieję, że nasze zasady pozwolą zawsze cieszyć się Państwu wygodnym użytkowaniem naszego serwisu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości oraz dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości email na adres fundacja@kolbe.org.pl.

Najnowsze filmy

Wesprzyj fundację

0%
uzbierano: 0 zł
cel: 10 000 000 zł
Poznaj szczegóły

Prorok

PROROK

„Prorok” to superprodukcja – film opowiadający niezwykłą historię charyzmatycznego kapłana, Prymasa Tysiąclecia, Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Film powstał dzięki środkom pozyskanym z dystrybucji poprzednich filmów, wpłatom darczyńców, sponsorom i koproducentom.
100%
uzbierano: 9 500 040 zł
cel: 9 500 000 zł
Poznaj szczegóły

Zapisz się do newslettera

Wyślij nam swój adres e-mail, a będziemy przesyłać Ci aktualne informacje dotyczące nowych filmów.

Chcę otrzymywać od Fundacji Filmowej Kolbe informacje dotyczące serwisu
kolbe.org.pl. Zgodę mogę wycofać w każdym momencie

Rozwiń
Zwiń

Bądź na bieżąco!

Wejdź na nasze konta social media i sprawdź,
co u nas nowego.